Baletnica.

24 teksty – auto­rem jest Ba­let­ni­ca..

Być potężnym – to tak sa­mo jak być damą. Jeśli mu­sisz za­pew­niać, że nią jes­teś – to nie jes­teś zasłyszane 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 października 2012, 08:38

mądra ko­bieta ma mi­liony na­tural­nych wrogów. wszys­tkich głupich mężczyzn.

zasłyszane 

myśl • 25 marca 2011, 19:34

Jak się na­zywa 'sztyw­na' część pe­nisa?
- facet..

zasłyszane 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 marca 2011, 19:09

nie mam dość ta­len­tu, aby biec i jed­nocześnie się uśmiechać...

zasłyszane 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 marca 2011, 10:51

w cuk­rze moc i siła, a w al­ko­holu szał... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 marca 2011, 08:21

fa­cet łapie traumę jak grypę

zasłyszane 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 lutego 2011, 20:02

Ko­bieta, która wie­działaby, że tak nap­rawdę kocha ją choćby je­den mężczyz­na, nie mu­siałaby be­zus­tannie wszys­tkich uwodzić.


zasłyszane 

myśl
zebrała 20 fiszek • 31 grudnia 2010, 17:09

Niez­de­cydo­wanie. To jest jeszcze gor­sze niż nudziar­stwo i smród. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 grudnia 2010, 08:25

Czy w taką noc fa­jer­werków dob­rych słów znaj­dzie się ta­ki ktoś ko­mu mogłoby być źle. Spełnią się te życze­nia, te naj­lep­sze z wszys­tkich bo, tak już jest, mu­si być, mu­si udać się ten rok! Czas po­wie­dzieć właśnie to..

zasłyszane 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 grudnia 2010, 11:27

Miłości nie znam. Nau­czyłam się jej unikać. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 listopada 2010, 21:01

Baletnica.

sam się topię w swoich wadach, sam się składam z samych wad

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Baletnica.

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność